ทรู  แต่งตั้ง ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.กรุงศรีอยุธยา
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ TRUE อายุประมาณ 5 ปี โดยเสนอขายประชาชนทั่วไปผ่านสาขาของธนาคาร เริ่มเปิดจำหน่ายปลายเดือนมีนาคม 2552 นี้

 

ดร. พิษณุ สันทรานันท์ ผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  แจ้งว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร สำหรับหุ้นกู้ที่จะออกมีอายุประมาณ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยประมาณ 6.50% ต่อปี กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “TRUE” ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯจากการเป็น ผู้นำในธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสื่อสารข้อมูลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.