ริเวอร์ซิตี้ สนับสนุน เปิดตัวสมาคมสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก (IWS-Thailand) ครั้งแรกในประเทศไทย

ข่าว PR Focus

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ร่วมมือกับ สมาคมสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก (IWS-Thailand) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก (IWS-Thailand) ครั้งแรกในประเทศไทย ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา  17.00 –19.00 น. ณ แกรนด์ฮอลล์  ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดตัวสมาคมสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนผลงานศิลปะของศิลปินสีน้ำไทยให้ก้าวสู่เวทีทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ในงานท่านจะได้พบกับการรวมตัวศิลปินสีน้ำชื่อดังของไทย กว่า 30 ท่าน พร้อมร่วมชมการแสดงสดภาพวาดสีน้ำด้วยเทคนิคอันหลากหลายบนกระดาษพิเศษขนาดใหญ่กว่า 5 เมตร จากศิลปินระดับอาจารย์ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ทวี เกษางาม, อาจารย์บัญชา ศรีวงศ์ราช, อาจารย์ศรัทธา หอมสวัสดิ์, อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์ และอาจารย์บุญกว้าง นันทเจริญ
ทั้งนี้จะมีเปิดนิทรรศการเทศกาลศิลปะสีน้ำไทยสู่สีน้ำโลก (IWS-Thailand Festival 2014) อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ โดยมีการนำผลงานภาพวาดสีน้ำ กว่า 100 ภาพ มาจัดแสดงในงาน

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.