“ริเวอร์ซิตี้” ร่วมกับ “สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย”

จัดนิทรรศการเหรียญกีฬาและเหรียญที่ระลึกไทย ครั้งที่ 2

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับ สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย จัดงาน นิทรรศการเหรียญกีฬาและเหรียญที่ระลึกไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเดือนแห่งการระลึกถึงพระองค์ท่าน และเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญกีฬาและเหรียญที่ระลึกไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลตรีจารึก อารีราชการัณย์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิค    แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ร้อยตรีสามารถ เวสุวรรณ์ นายกสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และตัวแทนจากสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย ร่วมเปิดงาน ณ ห้องศิลาทราย ชั้น 4 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เมื่อเร็วๆ นี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.