ริเวอร์ซิตี้ เชิญชมเสน่ห์ความงามของศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านมรดกทางวัฒนธรรม

ที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยจีน “ศาลเจ้า” ด้วยเทคนิคศิลปะลายเส้นแบบ VERNADOC

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ขอเชิญชมงานนิทรรศการ The Charming of Shrine: VernadocofThailandในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โซน Arts Lane ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
งานนี้ท่านจะได้ชมศิลปะภาพลายเส้นสไตล์กลุ่มศิลปินVERNADOC ที่ถ่ายทอดความงามและมนต์เสน่ห์ของ“ศาลเจ้า”ย่านฝั่งธนบุรีทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าโถวหลงซัน ศาลเจ้าฮ่วยติ่งเอี๊ย และศาลเจ้าเกียนอันเกงมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยกลุ่มศิลปินมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ศิลปะเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ที่มีใจรักศิลปะ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาอนุรักษ์และสืบสานของดี-ของเด่น ของท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อสังคมให้ยั่งยืนด้วยพลังอานุภาพมหาศาลของ VND.THAILAND สู่สากล

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.