“ริเวอร์ซิตี้” ขอเชิญชมโลหะศิลป์ผลงานสะท้อนการยอมรับในความเปลี่ยนแปลง

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ จัดแสดงนิทรรศการประติมากรรมชุด TheExtension Movement : การยืดขยายของการเคลื่อนไหวจากนายพิรชัช เปรมปรี ศิลปินเอกด้านโลหะศิลป์ที่ต้องการสะท้อนให้คนทั่วไปเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต คน สัตว์ และสิ่งของ ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อาทิ การเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ โดยศิลปินเชื่อว่าในอนาคตมนุษย์โลกอาจกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นผลจากรูปแบบการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และการเกิดสนิมบนแผ่นสังกะสี เป็นต้นนิทรรศการชุดนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเตือนสติมนุษย์ให้รู้จักปล่อยวางและยอมรับในความเปลี่ยนแปลงต่างๆและความโดดเด่นที่แตกต่างจากงานชิ้นงานอื่น คือ การถ่ายทอดด้วยเทคนิคการเชื่อมสแตนเลสแบบเส้นและแบบรูปทรงกลมที่นำหลัก ฟิสิกส์เข้ามาใช้ในการดีไซน์ชิ้นงานจนได้ชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตสวยงามและสะท้อนสัจธรรมได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นผลงานที่แปลกใหม่และหาชมได้ยากยิ่ง
 ทั้งนี้ “ริเวอร์ซิตี้” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้มีใจรักในงานศิลปะเข้าร่วมชมนิทรรศการThe Extension Movementได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โซน อาร์ต เลน ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.