“ริเวอร์ซิตี้” ขอเชิญชมนิทรรศการภาพสะท้อนกิเลสภายในจิตใจของมนุษย์

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจและผู้ที่รักในงานศิลปะชมนิทรรศการ The States of Passion ของ นายกิตติศักดิ์ คนเพียร ศิลปินชื่อดังจากแดนบูรพาศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการสื่อสารงานศิลปะจากความเป็นนามธรรมสู่รูปธรรม โดยใช้เทคนิครูปแบบสื่อผสมเป็นเครื่องมือในการย้ำเตือนให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งผลงานชุดนี้ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “กามตัณหา” ที่แอบแฝงอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ โดยใช้สัตว์“งู” เป็นตัวแทนของความรู้สึกที่น่ากลัว และความน่าขยะแขยงที่เข้าครอบงำจิตใจของคนจนก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนและผู้อื่น มนุษย์จะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อฝึกจิตใจของตน ลดละกิเลส ตัณหา
 ทั้งนี้ ท่านสามารถชมนิทรรศการชุด The States of Passionได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤจิกายน 2557 นี้ ณ โซน Arts Lane ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.