“ริเวอร์ซิตี้” จัดแสดงชิ้นงานประวัติศาสตร์โชว์ศิลปโบราณวัตถุสมัยรัชกาลที่ 5

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ขอเชิญท่านชมงาน River City Collectibles Show 2014 งานแสดงของสะสมชิ้นงานประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 13 – 26 ตุลาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ภายในงานท่านจะได้ชมของสะสมเก่าที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน อาทิ โปสการ์ดชุดเสด็จประพาสยุโรป, ลูกเป้ง (หน่วยวัดตราชูสมัยโบราณ), ธงช้างเผือก รวมถึงงานสะสมในภูมิภาคเอเชียยุค 100 กว่าปีขึ้นไป เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากความเป็น Traditional สู่ยุคโมเดิร์น  ทั้งยังสอดแทรกด้วยการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญของสะสมในแขนงต่างๆ อาทิ สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย และพิพิธภัณฑ์ธงชาติสยาม เป็นต้น ทั้งนี้ริเวอร์ซิตี้มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ตระหนักในคุณค่าทางประวัติศาสตร์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.