ริเวอร์ซิตี้ ร่วมสนับสนุนงานบุญเทศกาลถือศีลงานเจเยาวราช ปี 2557

“สดุดี พระมหาบารมี 182 ปี อายุ วัฒนะ มงคล”

ข่าว PR Focus

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ และนางสาวพีรญา วงศรานุชิต (ที่  5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานแถลงข่าวประเพณีงานเจเยาวราช และการคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2557 ร่วมกับนายประสิทธิ์ องค์วัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีงานเจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกปีโดยจะเป็นงานเจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1  ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
ริเวอร์ซิตี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยปีนี้ถือเป็นปีพิเศษมหามงคลตามปฏิทินจีนเพราะมีเดือนเก้าถึง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม และครั้งที่สองตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบในทุกๆ 180 ปี

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.