ริเวอร์ซิตี้จัดนิทรรศการ  “รูปลักษณ์ แห่งพุทธบูชา [Portrait of Persuasion]”

สถาปัตยกรรมผ้าไทยร่วมสมัยสะท้อนความศรัทธาพุทธศาสนา

ข่าว PR Focus

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจงานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัยเข้าร่วมชมนิทรรศการประติมากรรมผ้าไทย “รูปลักษณ์ แห่งพุทธบูชา [Portrait of Persuasion]”ของ “ม่อน” วทันยา ศิริวรรณ ศิลปินผู้ลุ่มหลงงานประติมากรรมจากผ้า ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2557 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Living Trail Zone ชั้น 2  ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ชุดผลงานที่นำมาจัดแสดงได้แก่ คือ ทวารบาล, กลอง, สัปทน,บันไดนาค, แผงพระ, สัตตภัณฑ์, ยามสามคน และ ปอยส่างลอง ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมที่ประดิษฐ์และเย็บปักด้วย “ผ้า” สื่อให้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาในรูปแบบเครื่องประกอบพิธีกรรมพื้นเมืองล้านนาและสถาปัตยกรรมในศาสนาพุทธ เป็นผลงานศิลปะที่หาชมได้ยาก ริเวอร์ซิตี้ตั้งใจนำมาจัดแสดงในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษานี้โดยเฉพาะ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.