แห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำ กับ “ริเวอร์ซิตี้” ทำบุญวัน ”พระพักฝน” สืบสานประเพณี “พุทธ”

ข่าว PR Focus

“วันเข้าพรรษา” หรือ “เทศกาลเข้าพรรษา”  ที่เวียนมาถึง และ ตรงกับ  วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นับเป็น เทศกาลสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่สืบทอดมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในประเพณีนี้จะมีการถวายเทียนให้กับวัด เพื่อให้พระสงฆ์ที่อยู่ประจำพรรษา ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูฝนและเป็นฤดูปลูกข้าวของชาวนา ได้มีแสงสว่างในการอ่านพระธรรมคำสอน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในหลายๆ จังหวัดก็จะมีการจัดงานแห่เทียนอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา  ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ในฐานะศูนย์ศิลปะและโบราณวัตถุแห่งแรกในเอเชียที่ผสานศูนย์การค้าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้หลงใหลในศิลปวัฒนธรรมอย่างลงตัวและเปี่ยมเอกลักษณ์ จึงได้ร่วมกับ “เรือคุณแม่” จัดกิจกรรมทำบุญวัน “พระพักฝน” โดยนำพุทธศาสนิกชน และผู้ประกอบการ ล่องเรือแห่เทียนพรรษา  ให้แก่วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดคฤหบดี และ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธ ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างรู้สึกประทับใจและอิ่มบุญกันทั่วหน้า

คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย (หนึ่ง)  กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กล่าวว่า      “กิจกรรมทำบุญวัน “พระพักฝน” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ริเวอร์ซิตี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไปนานๆ  โดยริเวอร์ซิตี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ในแต่ละครั้งจะเชิญชวนผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ มาร่วมทำบุญด้วยกัน ด้วยการล่องเรือไปถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ได้ทำร่วมกัน แม้เป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ก็ทำให้หัวใจของทุกๆ คนมีความสุข ผมก็หวังว่า จะเป็นการจุดประกายให้สังคม ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และช่วยกันสืบทอดประเพณีให้ยั่งยืนต่อไป”

คุณอารีรัตน์ ภุมรินทร์ (ตุ้ม) เจ้าของร้านเบญจรงค์ในศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม เล่าว่า “เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันเข้าพรรษา กับ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ทุกปี ส่วนตัวรู้สึกประทับใจและได้บุญกลับบ้าน ในเทศกาลวันเข้าพรรษา เชื่อว่าส่วนใหญ่พุทธศานิกชนชาวไทย ต้องเข้าวัดไปทำบุญกัน ส่วนหนึ่ง ได้ทำบุญด้วยความสุขใจ แต่อีกส่วนหนึ่ง สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ กิจกรรมที่จะทำให้สมาชิกในครอบครัว ได้มาทำอะไรดีๆ ร่วมกันอีกด้วย  อันจะเป็นพลังใจให้แก่กันและกันในการก้าวเดินต่อไป ไม่ว่าจะทำงาน ทำธุรกิจ เรียนหนังสือ และอีกมากมาย สิ่งที่อยากเห็นก็คือ ประเพณีดีๆ ได้รับการสืบทอดไปนานๆ คนได้ทำบุญ และตระหนักในการเป็นคนดีของสังคมค่ะ”

สำหรับกิจกรรมทำบุญวัน “พระพักฝน” ล่องเรือถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 ท่าน โดยใช้บริการ “เรือคุณแม่” จำนวน 3 ลำ เพื่อล่องไปทำบุญถวายเทียนให้แก่วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 3 วัด ซึ่งแต่ละวัดได้รับเทียนคู่ใหญ่, ผ้าอาบน้ำฝน และเงินร่วมทำบุญอีกแห่งละหมื่นกว่าบาท หัวใจอันชื่นมื่น ที่ได้จากการล่องเรือ…รับลมเย็นๆ จากลำน้ำเจ้าพระยา ได้รับประทานอาหารไทยอร่อยๆ และฟังเพลงบรรเลงกลองยาว ช่างสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมทำบุญสืบสานประเพณีพุทธแล้ว ก็ปรารถนาที่จะให้ทุกๆ ท่าน ได้ถือศีล ลดละเลิกในอบายมุขต่างๆ เพื่อความสุขที่จะก่อเกิดกับตนเอง และคนรอบข้างในสังคมต่อไป….สาธุ

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.