ริเวอร์ซิตี้ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “อาฟเตอร์ช็อค บาย 2.4 ริกเตอร์”

ข่าว PR Focus

ริเวอร์ซิตี้ ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “อาฟเตอร์ช็อค บาย 2.4 ริกเตอร์ เอพพิโซด 1 [AFTERSHOCK BY 2.4 RICHTER EPISODE 1] โดยจะนำเสนอผลงานภาพถ่ายแนวศิลปะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 24 คือ  ธนัท เตรียมชาญชูชัย, นภสินธุ์ ศิลป์อโณทัย, ชานนท์ วิศิษฐ์สรอรรถ และเฉลิมพล อุดมพรประสิทธิ์  เพื่อสะท้อนแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ผ่านเลนส์กล้องและมุมมองในการถ่ายภาพ จนได้ผลงานเชิงศิลปะที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมได้สัมผัสกับมิติต่างๆ เสมือนหนึ่งได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินในระดับที่พอเหมาะ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่าย “อาฟเตอร์ช็อค บาย 2.4 ริกเตอร์ เอพพิโซด 1 [AFTERSHOCK BY 2.4 RICHTER EPISODE 1] ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิถุยายน 2557 ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.