ไอแคนรีด เปิดสาขาใหม่ “เดอะวอล์คเกษตรนวมินทร์”

เริ่มต้นที่นี่ ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต

ข่าว PR Focus

นางสาว ปาณิศา ชัยคณารักษ์กูล(ยืนกลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอแคนรีดซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษไอแคนรีด สาขาที่ 13 เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์ ซึ่งสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) ที่ผ่านการคิดค้นวิจัยหลักสูตรแรกของโลกจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาให้เด็กอ่านออกเสียงถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว โดยมีครูสอนภาษาชาวต่างชาติ ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้า เดอะวอล์คเกษตร-นวมินทร์ เมื่อเร็วๆนี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.