“ชุดถ้วยชากระเบื้องเคลือบน้ำเงินขาวลายอักษรโซว่พร้อมถาด”

ในงานประมูลศิลปวัตถุ ณ “ริเวอร์ซิตี้”

ข่าว PR Focus

 “ชุดถ้วยชากระเบื้องเคลือบน้ำเงินขาวลายอักษรโซว่พร้อมถาด” ศิลปะจีนทรงคุณค่า สมัยราชวงศ์เช็ง ประดิษฐ์อย่างปราณีต โดยช่างฝีมือสมัยโบราณ แสดงลวดลายอักษรโซว่  สื่อความเป็นมงคลให้ “อายุมั่นขวัญยืน” เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานศิลปวัตถุที่จะนำมาจัดแสดงในงาน  “ประมูลศิลปะวัตถุ ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 4 เมษายน 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดย ริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับ บริษัท รีเวอร์ไซค์ อ๊อคชั่น เฮ้าส์ จำกัด

 นอกจากนี้  ภายในงาน ประมูลศิลปะวัตถุ ประจำเดือนเมษายน 2557 นี้  ยังมีศิลปะวัตถุอีกหลากหลายประเภท จำนวนมากกว่า 200 รายการที่น่าสนใจ อาทิ โถซุปกระเบื้องเคลือบน้ำเงินขาวลายมังกร ศิลปะจีน สมัยต้นศตวรรษที่ 20, โถกระเบี้องทรงโกศ เคลือบลายสีลายเถาดอกไม้ เป็นต้น  โดยจะจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 4 เมษายน 2557 เวลา 11.00 – 18.00 น. ทั้งนี้ จะจัดการประมูลในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องศิลาทราย บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  ผู้สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 022370077 ต่อ 459, 460, 461, หรืออีเมล์ auction@rivercity.co.th

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.