ริเวอร์ซิตี้ เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี จัดนิทรรศการศิลปะ “ภูมิใจภักดิ์ รักจักรี”

ข่าว PR Focus

ริเวอร์ซิตี้ ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมเทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาราชวงศ์จักรี โดยจะจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติชุด “ภูมิใจภักดิ์ รักจักรี” (Beloved Chakri Art Exhibition: บีเลิฟ จักรี อาร์ต เอ็กซิบิชั่น) ด้วยการนำเสนอผลงานศิลปะ “ภาพวาดสีพาสเทล สีน้ำมัน สีอะคริลิก และงานประติมากรรม ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี จำนวนกว่า 20 ชิ้นงาน ที่สะท้อนถึงสำนึกเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจงานศิลปะ และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติชุด “ภูมิใจภักดิ์ รัก จักรี” (Beloved Chakri Art Exhibition: บีเลิฟ จักรี อาร์ต เอ็กซิบิชั่น) ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 12 เมษายน 2557 นี้ ได้ที่บริเวณ พื้นที่ศิลปะ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.