สำนักข่าวแห่งชาติ เปิดตัวสื่อออนไลน์
เชื่อมข้อมูลข่าวสารไทยสู่สังคมโลก ผ่านทีวีออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชม.

ข่าว PR Focus

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์: สำนักข่าวแห่งชาติ เปิดตัวสื่อออนไลน์ มุ่งเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารไทยสู่สังคมโลก ผ่านทีวีออนไลน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง อีกทั้งผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์   [Social Networking]  อาทิ  Facebook  และ Twitter  เพื่อเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ  สามารถชมข่าวสารต่างๆ  ได้แล้วผ่าน http://thainews.prd.go.th

 

นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งชาติและโฆษกกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สำนักข่าวแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมสำคัญของรัฐบาล รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการรายงานข่าว การรายงานพิเศษ สารคดีเชิงข่าว เป็นต้น และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้ครอบคลุมไปสู่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งสื่อออนไลน์ใหม่ http://thainews.prd.go.th ที่จะให้บริการข่าวสารทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ  อีกทั้งยังได้เปิดสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง ในรูปแบบของทีวีออนไลน์ภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในประเทศ และชาวต่างชาติ ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์  http://thainews.prd.go.th ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา

 

ในปัจจุบัน สภาวะการณ์สังคมบ้านเมืองภายในประเทศไทย มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยทั้งหมดล้วนมีผลต่อเฉพาะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในส่วนของ สำนักข่าวแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของ            กรมประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดตั้งสื่อออนไลน์ที่จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้กว้างไกลและรวดเร็ว ดังนั้น การเปิด  http://thainews.prd.go.th ขึ้นมา จะช่วยบริการข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆ      ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ       24 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบัน สำนักข่าวแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สถานีโทรทัศน์กวางสีของจีน [China Guangxi Television] สำนักข่าวเวียดนาม [Vietnam News Agency (vna)] และ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของกัมพูชา อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สำนักข่าวแห่งชาติ ยังเตรียมขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านใช้สื่อใหม่ รวมทั้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เช่น Facebook และ Twitter เข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ให้ได้รู้จัประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการใช้สื่อใหม่รูปแบบใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ นางสาวอัมพวัน กล่าวสรุปในที่สุด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.