ดันแอนด์แบรดสตรีท เปิดตัว ดันส์ นัมเบอร์ [D-U-N-S Numbers]

จุดยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และขยายฐานธุรกิจสู่ระดับโลก

ข่าว PR Focus

ดีแอนด์บี ประเทศไทย ในเครือ บิสิเนสออนไลน์ ผู้ให้บริการฐานข้อมูลธุรกิจ ข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ระบ­­บของ “ดันแอนด์แบรดสตรีท” จากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวบริการ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] รหัสธุรกิจมาตรฐานโลก คลังข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะออนไลน์ ศูนย์รวมข้อมูลองค์กรธุรกิจมากกว่า 225 ล้านแห่ง ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก มั่นใจ ตอบสนองความต้องการกลุ่มธุรกิจที่ต้องการขยายฐานสู่ประชาคมอาเซียนและระดับโลก เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัด สินใจได้อย่างแม่นยำ พร้อมประกาศเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลธุรกิจเชิงลึกอันดับ 1 โดยตั้งเป้าเติบโต 25% อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

นายอีฟ บีเชอร์ [Mr. Yves Becher] ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ดีแอนด์บี [ประเทศไทย] จำกัด เปิดเผยว่า โลกธุรกิจในปัจจุบัน มีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน โดยแต่ละอุตสาหกรรมได้มีการขยายการลงทุนข้ามประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารและฝ่ายการตลาดตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ นั่นก็คือ ข้อมูลธุรกิจเชิงลึก ที่สามารถระบุสถานะตัวตนของแต่ละธุรกิจอย่างชัดเจน ดังนั้น ดีแอนด์บี จึงได้เปิดให้บริการ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] รหัสธุรกิจบนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ ในการตัดสินใจระหว่างคู่ค้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

 

“ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] ย่อมาจาก Data Universal Numbering System เป็นรหัสธุรกิจที่จัดทำโดย บริษัท ดันแอนด์แบรดสตรีท จำกัด จากสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินการมานานกว่า 170 ปี โดยรวบรวมข้อมูลองค์กรธุรกิจไว้มากกว่า 225 ล้านแห่ง ครอบคลุม 200 ประเทศทั่วโลก สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบ “DUNSRight” อันเป็นกระบวนการแบบฉบับเฉพาะ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1.การรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก (Global Data Collection), 2.ตรวจสอบความซับซ้อนของข้อมูล (Entity Matching), 3.ออกหมายเลข D-U-N-S Number (Assign Duns Number) จำนวน 9 หลัก เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบบริษัทนั้นๆ, 4.นำบริษัทต่างๆ ในฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท (Corporate Linkage), 5.การชี้วัดความเสี่ยงของบริษัทนั้นๆ (Predictive Indicator) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีองค์กรสำคัญๆ ที่ใช้บริการมากมาย อาทิ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา, รัฐบาลออสเตรเลีย, บริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงสมาคมการค้าต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] นับเป็นดรรชนี ที่จะระบุตัวตนธุรกิจของบริษัทต่างๆ และเป็นประตูในการเข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 


สำหรับการเปิดให้บริการ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] ในประเทศไทย โดยการบริหารงานของ บริษัท ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้ใช้ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] เพื่อเปิดโอกาสให้กับการลงทุนระหว่างประเทศ บนมาตรฐานสากล อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ โดย “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แต่ละองค์กรมีสถานะความมั่นคงในด้านการเงิน ด้านการขาย และด้านพันธมิตรทางธุรกิจ มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ในเวทีการค้าโลก ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มลูกค้า ซัพพลายเออร์ รวมไปถึงเจ้าหนี้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้ได้ลูกค้าและคู่ค้าใหม่ๆ เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก” นายอีฟ บีเชอร์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า

 

“ส่วนใหญ่บริษัทที่ต้องการขยายไปยังต่างประเทศ มักจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ ทำให้ไม่ทราบถึงสถานะความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะการเงิน การทำธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ หรือการเป็นที่ยอมรับในตลาดหรือไม่อย่างไร แต่หากใช้บริการ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] จะช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบความมีตัวตนของคู่ค้า และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า เนื่องจากว่าบริษัทที่มี “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] จะเป็นเลขทะเบียนที่บ่งบอกความมีตัวตนของบริษัทในประเทศนั้นๆ และสามารถนำหมายเลขดังกล่าวมาตรวจสอบในฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบริษัทในเชิงลึกได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่างมั่นคง และมีทิศทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้สมัครใช้บริการ “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers] เพื่อจะได้เชื่อมโยงสังคมธุรกิจไทยสู่สังคมโลก  ในการใช้หมายเลข “ดันส์ นัมเบอร์” [D-U-N-S Numbers]  ยังสามารถต่อยอดในการตรวจสอบข้อมูลคู่ค้า โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือคู่ค้าและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถใช้ได้สะดวกเพียงล็อกอิน “ยูเซอร์เนม” และ “พาสเวิร์ด” ผ่านระบบออนไลน์ ก็จะสามารถเข้าดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  ซึ่งจะมีโซลูชั่นให้เลือกใช้บริการตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ คิดค่าบริการเริ่มตั้งแต่ 7,200 - 1 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2657-3939 ต่อ 4108-10 หรือเยี่ยมชมได้ที่ www.dnb.co.th

 

สำหรับ บริษัท ดีแอนด์บี [ประเทศไทย] จำกัด ได้เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี อยู่ในเครือ บริษัท บิสิเนส ออนไลน์ จำกัด [มหาชน] หรือ BOL โดยตั้งเป้าที่จะเติบโตฐานลูกค้าใหม่อย่างน้อย 25% ต่อปี ด้วยกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้ 90% พร้อมกับพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจระดับชั้นนำให้ความไว้วางใจเป็นลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย  นอกจากนี้  ดีแอนด์บี ยังมีสำนักงานอยู่ในกลุ่มอาเซียน ครอบคลุมในหลายประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นต้น ทั้งนี้  ดีแอนด์บี มองเห็นศักยภาพการเจริญเติบโตของตลาดอาเซียน และมั่นใจว่าจะเป็นผู้ให้บริการข้อมูลธุรกิจเชิงลึก อันดับหนึ่งของโซนอาเซียน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในสังคมโลกต่อไป” นายอีฟ กล่าวสรุปในที่สุด

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.