สมาคมนพลักษณ์ไทย จัดงานเสวนา “เราเหมือนหรือเขาต่าง เส้นทางรู้จักตน”

ข่าว PR Focus

สมาคมนพลักษณ์ไทย จะจัดงานเสวนา ในหัวข้อเรื่อง เราเหมือนหรือเขาต่าง เส้นทางรู้จักตนโดยนำหลัก นพลักษณ์ศาสตร์ ที่ถูกค้นพบมากว่าพันปี มาช่วยให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมาช่วยวิเคราะห์  ซึ่งจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวงเสวนา ถึงประโยชน์ของการศึกษานพลักษณ์ศาสตร์ ได้แก่ นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) ,ดร.อนุชาติ พวงสำลี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เรียนรู้บุคลิกของบุคคล 9 แบบ” และ หัวข้อเรื่อง “นพลักษณ์กับการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ”    โดย นายวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านนพลักษณ์เชิงธุรกิจมือหนึ่งของประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (สนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ enneagramthailand@gmail.com หรือโทร. 08-4901-0202

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.