ไซโก ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและนาฬิกา รุ่น เฉลิมพระเกียรติ "80 พรรษา มหาราชินี"

ข่าว PR Focus

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายภูริช มหาดำรงค์กุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด และ นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการบริหาร บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร. โชอิจิโร่ คุมาซาว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายนาฬิกาแขวนรุ่นเฉลิมพระเกียรติ "80 พรรษา มหาราชินี" โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งถวายนาฬิการุ่นดังกล่าว และนาฬิกาตั้งโต๊ะ รุ่น เดอะ ยูนิเวิร์ส แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อเร็วๆนี้

News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
News PRfocus
         
     
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus@truemail.co.th

Copyright©prfocus 2015 , Allright Reserve.