1 October 2014  
   
นิทรรศการศิลปกรรมบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานศิลป์ชุด “เมืองไทยไดอารี่”

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ร่วมกับ ศิลปินกลุ่ม “ครูช่างสอนศิลป์”  จะจัดงานเปิด นิทรรศการศิลปกรรม ชุด “เมืองไทยไดอารี่” โดยจะนำผลงานศิลปะ จำนวนกว่า 60 ชิ้น มาร่วมสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของสังคมไทย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการถ่ายทอดทุกมุมมองของสังคมผ่านแนวคิดของศิลปิน แล้วบรรจงสะบัดแปรงและพู่กัน เพื่อสื่อเรื่องราวด้วยอารมณ์สุนทรีย์ ละเมียดละมัย จนเสมือนดั่งไดอารี่งานศิลป์ขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก รวมถึงผลงานชุดพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่มีต่อปวงประชาราษฎร์ ด้วยเทคนิคสีน้ำมันชั้นเยี่ยมอีกด้วย  

ดังนั้น จึงขอเรียนท่าน หรือผู้แทน ได้ร่วมงานเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ชุด “เมืองไทยไดอารี่” พร้อมสัมภาษณ์ศิลปิน ศิลปินกลุ่ม “ครูช่างสอนศิลป์”   นำโดย อาจารย์โชติ ศรีสิริ , อาจารย์มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ และอาจารย์สุวิทย์ หลีดุล เป็นต้น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 17.30- 20.00 นาฬิกา ณ โซน ลีฟวิ่ง เทรล และโซนดีไซน์ อัลเลย์ บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.