22 September 2014  
   
แถลงข่าวเปิดงาน “Green Your Mind Green Your Style”

“ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้” ศูนย์ศิลปะและโบราณวัตถุแห่งแรกในเอเชีย ที่ผสานศูนย์การค้าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้หลงใหลในศิลปวัฒนธรรมอย่างลงตัวและเปี่ยมเอกลักษณ์ จะจัดแถลงข่าวเปิดงาน “Green Your Mind Green Your Style” นิทรรศการภาพวาดศิลปะในสวนด้วยเทคนิคสีน้ำและสีน้ำมันของกลุ่มศิลปิน “สุข กับ ศิลป์” ภายใต้บรรยากาศสวนอังกฤษเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสดยามเย็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่จัดงาน :   วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
เวลา  :   14.00 – 15.30 น.
สถานที่  :   “ริเวอร์ซิตี้ แกรนด์ฮอลล์” ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
ผู้ร่วมแถลงข่าว
• คุณวรพงศ์       สุขธีรอนันตชัย     กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ 

จึงเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสต้อนรับท่านดังเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.