18 September 2014  
   
แถลงข่าว “อิ่มเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ เกื้อหนุนชาวนาไทย”

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว แนะนำโปรโมชั่น Healthy J Festival “อิ่มเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ เกื้อหนุนชาวนาไทย” โดยแบล็คแคนยอน ร่วมกับ มูลนิธิสัมมาชีพ ในการนำข้าวฮางงอก หอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาให้บริการ ตลอดช่วงเทศกาลเจ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 5 พฤศจิกายน  2557 นี้

วันที่จัดงาน  :  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557
เวลา          :  10.30 – 11.00 น. ลงทะเบียน
                    11.00 – 12.00 น.  แถลงข่าว
                    12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
สถานที่       :   ร้านแบล็คแคนยอน สาขา ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 3(ฝั่งลานกิจกรรม)
ผู้บริหารร่วมแถลงข่าว  : 
• คุณกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารตราสินค้า บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณสนธิรัตน์   สนธิจิรวงศ์    ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ
ผู้ส่งเสริมชาวนา
• คุณศานิต  กล้าแท้  ประธานสภาผู้นำองค์กรชุมชน ตำบลโพนทอง
• ผู้แทนชาวนาไทย จาก ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

         ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าวฯ ตามวันเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านเช่นที่ผ่านมา และขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
                                                                                

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.