23 July 2014  
   
แถลงข่าวเปิดตัว “บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดงานแถลงข่าว “การเปิดตัวบริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ พร้อมทิศทางการการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสู่ผู้ให้บริการอันดับ 1 ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานระดับชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

• วันที่แถลงข่าว           : พุธที่ 23 กรกฏาคม  2557
• เวลา                         : 10.30 – 12.00 นาฬิกา
• สถานที่                    :  ห้องปทุมมา โรงแรมสยามเคมปินสกี้
• ผู้บริหาร     : 
o Mr.Jun Haraguchi     
Executive officer, Senior General Manager, Marketing Headquarters
Konica Minolta Holdings Inc [Japan]

o Mr.Ryo Maruhashi
Managing Director
Business Solution Asia

o Mr.Osafumi Kawamura   
Managing Director
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

o คุณดำริห์  เอมมาโนชญ์      
Executive General Manager
บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
     
     ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ตามวันเวลาดังกล่าว สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.