14 June 2014  
   
แถลงข่าวเปิดงาน “บางหลวง Fe’Te 2014: เปิดหมวกโลกศิลปะ”

“ริเวอร์ซิตี้” ศูนย์รวมผลงานศิลปะและวัตถุโบราณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และหุ่นละครเล็กคณะคำนาย ร่วมกับเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวง จะจัดแถลงข่าวเปิดงาน “บางหลวง Fe’Te 2014: เปิดหมวกโลกศิลปะ” โดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มศิลปินในเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวงและเพื่อนพ้อง อาทิ บี๋ คณาคำ อภิรดี, วงลำดวน ละติโก้, คณะหุ่นละครเล็กคำนาย, มายากลคนพันหน้า (เจ้าแรกของประเทศไทย), คณะมังกรสิงห์โต สุวรรณคีรี อู๋คำนาย และหุ่นสายเสมา ฯลฯ เป็นต้น ได้มาจัดแสดง "เปิดหมวก" เพื่อร่วมคืนความสุขสู่สังคมไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่จัดงาน        :           วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557

เวลา                  :           13.00 – 15.00 นาฬิกา

สถานที่              :           “ริเวอร์ซิตี้ แกรนด์ฮอลล์” บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

ผู้ร่วมแถลงข่าว

·        รศ.ดร.สุกรี       เจริญสุข               ประธานเปิดงาน

·        อาจารย์วัชระ  ประยูรคำ              หัวหน้าคณะหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย

·        คุณวรพงศ์        สุขธีรอนันตชัย   กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี

·        ตัวแทนศิลปิน

 

ดังนั้น เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ ตามวันเวลาดังกล่าวฯ  สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.