15 May 2014  
   
เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “จินต์” จากศิลปินเด็กบ้านธรรมรักษ์ เพื่อหารายสมทบทุนแก่ วัดพระบาทน้ำพุ


วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

เรื่อง      เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการ “จินต์” จากศิลปินเด็กบ้านธรรมรักษ์ เพื่อหารายสมทบทุนแก่ วัดพระบาทน้ำพุ

เรียน     บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว สื่อมวลชน

          ริเวอร์ซิตี้ ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดนิทรรศการชุด “จินต์” โดยศิลปินกลุ่มอาร์ตวาไรตี้ และ ศิลปินเด็กบ้านธรรมรักษ์ ที่ส่วนหนึ่งมีผู้ปกครองติดเชื้อ HIV.  เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่ “วัดพระบาทน้ำพุ” ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่จัดงาน          :   วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
เวลา                  :   16.00 – 18.00 นาฬิกา
สถานที่               :   พื้นที่ศิลปะ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
ผู้บริหาร
• นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย  กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
ศิลปินเจ้าของผลงาน
• ศิลปินกลุ่มอาร์ตวาไรตี้ 
• ศิลปินเด็ก บ้านธรรมรักษ์ (ส่วนหนึ่งผู้ปกครองมีเชื้อ HIV)

ดังนั้น เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมเปิดนิทรรศการชุด “จิตน์” จากฝีมือศิลปินเด็กที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการกุศล สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                   ขอแสดงความนับถือ
                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                    ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.