14 May 2014  
   
แถลงข่าวเปิดตัว “Penta TV” กล่องรับสัญญาณทีวีผ่าน Wi-Fi ที่ง่ายและครบในหนึ่งเดียว

The VC Group ผู้นำด้านเทคโลยี เพื่อความบันเทิงของครอบครัว  จะจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “Penta TV กล่องรับสัญญาณทีวีผ่าน Wi-Fi” ง่ายและครบในหนึ่งเดียว สามารถตอบสนองความบันเทิงให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวในยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง พร้อมเปิดเผยแนวทางในการรุกตลาดเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

• วันแถลงข่าว          : พุธที่ 14 พฤษภาคม  2557
• เวลา                    : 10.00 – 12.00 นาฬิกา
• สถานที่                 :  ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ 305 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
• ผู้แถลงข่าว             : ดร.เจน จูฑา  กรรมการผู้จัดการ The VC Group

           ดังนั้น ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ตามวันเวลาดังกล่าว สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                  ขอแสดงความนับถือ
             ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด
                  The VC Group

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.