19 June 2009  
   
แถลงข่าวเปิดตัว Wi-Fi by TrueMove @KORAT

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน] จะจัดให้มีงานแถลงข่าว เปิดตัว Wi-Fi by TrueMove @KORAT  ดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน/เวลา แถลงข่าว      :   วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552  

                                         เวลา 13.3015.00 น. แถลงข่าวการเปิดตัว Wi-Fi by TrueMove@KORAT

                                         เวลา 15.00-17.00 น. ขบวนTroop Wi-Fi by TrueMove ที่ ลานย่าโม

                                                         

สถานที่แถลงข่าว        :    ณ ชั้น 1  เดอะมอลล์โคราช   

ผู้แถลงข่าว

§   คุณสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์

     บริษัท ทรู มูฟ จำกัด

§   คุณนนท์ อิงคุทานนท์ 
ผู้จัดการทั่วไป ด้าน Wire-line Broadband Services

      บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

ผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จอย รินลณี ศรีเพ็ญ ศิลปินรับเชิญ    

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.