7 March 2014  
   
แถลงข่าว “ทิศทางในการรุกธุรกิจความงามของ สลิมมิ่งพลัส ตลอดปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 7 ปี

สลิมมิ่งพลัส สถาบันดูแลรูปร่างและผิวพรรณแบบครบวง ในเครือ บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด จะจัดงานแถลงข่าว “ทิศทางในการรุกธุรกิจความงามของ สลิมมิ่งพลัส ตลอดปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 7 ปี พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่” โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่จัดงาน  :  วันที่ 7 มีนาคม 2557
เวลา          :  14.00 - 16.00นาฬิกา
สถานที่       :   ห้องเบเวอรี่ ฮิลล์ 2 โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ
ผู้บริหาร
•  คุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาด 
    บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด
•  คุณเบญริสา บุญปลูก ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
    บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด
แขกรับเชิญพิเศษ
• [ป๋อ] ณัฐวุฒิ และ [เอ๋] พรทิพย์  สกิดใจ

              ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทน เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ตามวันเวลาดังกล่าว เพื่อติดตามทิศทางในการรุกธุรกิจความงามของ สลิมมิ่งพลัส ตลอดปี 2557 ในโอกาสครบรอบ 7 ปี   สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านเช่นที่ผ่านมา และขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.