27 February 2014  
   
แถลงข่าว งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 57

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 57” เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าของขบวนการสหกรณ์ทั่วภูมิภาคได้นำออกสู่ตลาด และพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งระหว่าง “ผู้ผลิตกับผู้ผลิต” และ “ผู้ผลิตกับผู้บริโภค” อันจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่ายต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

·       วันที่แถลงข่าว : วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2557 

·       เวลาแถลงข่าว  : 10.00 – 12.00 น.

·       สถานที่           : โรงแรมโกลเด้น  ทิวลิป (พระราม 9)

·       ผู้บริหาร          : ดร.จุมพล สงวนสิน

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.