28 November 2012  
   
งาน Capacity Asia 2012

วันที่                             วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (วันลอยกระทง)

สถานที่                        โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok

โปรแกรม

9.45 - 10.30 .            หัวข้อ Creating Wholesale Telecoms Models and Service Offering to Maintain Future Growth in Asia

บรรยายโดย คุณสุพจน์ มหพันธ์ (ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น – International Services Business Director of True Corporation)

11.45 - 12.45 .          หัวข้อ Spotlight on Myanmar, Cambodia and Laos: Capitalizing on New Growth Opportunities

ดำเนินรายการ โดย ดร. รุ่งเกียรติ กมลเดชเดชา (ผู้จัดการทั่วไป ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ – General Manager, True International Gateway Business of True Corporation)

12.00 - 13.00 น.           เชิญสื่อมวลชนรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          เชิญสื่อมวลชน พบปะและสัมภาษณ์ผู้บริหารทรู

-       ดร.รุ่งเกียรติ กมลเดชเดชา (ผู้จัดการทั่วไป ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ – General Manager, True International Gateway Business of True Corporation)

 

เกี่ยวกับงาน Capacity Asia 2012

Capacity Asia 2012 เป็นการประชุมนานาชาติของกลุ่มผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และจากทั่วโลก ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท Wholesale Fixed,  Mobile Telecom Carriers, Network and Infrastructure Providers และ Service Providers ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปี แต่ปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel, Bangkok ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ง ทรู ในฐานะผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลักดัน และพัฒนาการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ในงานนี้ ผู้บริหารจากทรู จะได้เข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ “Creating Wholesale Telecoms Models and Service Offering to Maintain Future Growth in Asia” โดย คุณสุพจน์ มหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ Spotlight on Myanmar, Cambodia and Laos: Capitalizing on New Growth Opportunities” โดย ดร. รุ่งเกียรติ กมลเดชเดชา ผู้จัดการทั่วไป ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ (TIG) ร่วมกับผู้บริหารอีกหลายท่านจากหลายองค์กร จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเพื่อรับฟังการบรรยายและเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในแวดวงโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ หลังจากการบรรยาย ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของทรู อินเตอร์แนชั่นแนล เกตเวย์ (TIG)

 

 

ประเด็นนำเสนอนักข่าว

True International Gateway (TIG)

-       ตลาดการดำเนินธุรกิจของ TIG เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในเอเชีย

-       ในส่วนของบริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศของ TIG  มีการประกันคุณภาพการให้บริการ และมีพื้นที่บริการที่ครอบคลุมปลายทางที่มีความต้องการสูง อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เวียดนาม เป็นต้น  รวมถึงการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน ทั้ง ลาว พม่า  กัมพูชา  ซึ่งบริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศนี้ถือเป็น backbone หลักที่จะเชื่อมต่อจากโครงข่ายของลูกค้าผู้ให้บริการต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ให้เข้ามาที่ประเทศไทยได้

-       แผนการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของ TIG

-       เป้าหมายในอนาคตของ TIG

บริการ Virtual Node ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการของ TIG ที่รองรับความต้องการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างชาติ ในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม เข้ามาในประเทศไทย ซึ่ง TIG ให้บริการมาแล้ว 3-4 ปี ด้วยระดับคุณภาพการให้บริการสูงมาอย่างต่อเนื่อง และตอบรับความต้องการลูกค้าผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการระดับโลกได้อย่างทันท่วงที

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.