9 February 2011  
   
ร่วมงานพิธีลงนามสัญญาและแถลงข่าวความร่วมมือ ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

เนื่องด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานพิธีลงนามสัญญาและแถลงข่าวความร่วมมือด้านการเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

วัน                    :           วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 [Host Lunch]

          เวลา                 :           9:00 - 10:00 น.    พิธีลงนามสัญญา

                                   10:00 - 13:00 น.    งานแถลงข่าว

  สถานที่              :           ณ ห้อง Studio Room 2 ชั้น 4 โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพ

แถลงข่าวโดย     :          

              

ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์              กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร

 

กำหนดการพิธีลงนามสัญญาและแถลงข่าวความร่วมมือด้านการเงิน

ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

08:45 น.           :           สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

09:15 .           :           พิธีกรนำเข้าสู่พิธีลงนามสัญญา และเชิญประธานในพิธีขึ้นกล่าว

09:20 .           :           คำกล่าวโดย ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

09:30 น.           :           คำกล่าวโดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
            เครือเจริญโภคภัณฑ์

09:40 .           :           พิธีกรนำเข้าสู่พิธีลงนามสัญญา และเชิญผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์และ
            กลุ่มบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บนเวที

09:45 น.           :           พิธีเซ็นสัญญา / ถ่ายภาพ  

10:15 .           :           เริ่มงานแถลงข่าว

10:20 .           :           คำกล่าวโดย คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์     

10:35 .           :           คำกล่าวโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มทรู  

10:50 .           :           ถาม-ตอบ

11:00 .           :           พิธีกรสรุปงาน และขอบคุณสื่อมวลชน

11:00 -13:00 .:           สื่อมวลชนรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Flavors
                                      ชั้น 2 โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพ

 

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.