15 September 2010  
   
แถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญยักษ์แห่งปีของกลุ่มทรู

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จะจัดแถลงข่าว “เปิดแคมเปญยักษ์แห่งปีของกลุ่มทรู” โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

 

            วันแถลงข่าว    :           วันพุธที่ 15 กันยายน 2553         

สถานที่          :           ชั้น 1 Esplanade  ถนนรัชดาภิเษก

เวลา              :           14.00 – 16.30 นาฬิกา

แถลงข่าวโดย   :          

 

คุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์
ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด
คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์

 

 

ร่วมด้วย
                
(ปู) ไปรยา สวนดอกไม้  

และ (ออม)- ภัสสร พัชรสรวุฒิ  

 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่เข้าร่วมงาน คุณสุภกิจ วรรธนดิษฐ์ (ทรู มูฟ), คุณองอาจ  ประภากมล (ทรูวิชั่นส์)คุณอริยะ พนมยงค์ (ทรูไลฟ์ พลัส), คุณนนท์  อิงคุทานนท์ (ทรู) และ คุณปิยชาติ  รัตน์ประสาทพร (ทรู มันนี่)

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.