23 July 2010  
   
โครงการฝึกอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 8

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะจัด โครงการฝึกอบรมนักข่าว สายฟ้าน้อย รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 -27 กรกรฏาคม 2553 โดยจะนำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ จำนวนกว่า 60 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะมีคณะสื่อมวลชนระดับมืออาชีพ ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น  บ้านทิพย์สวนทอง  .บางคนที . สมุทรสงคราม

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.