23 June 2010  
   
Group Interview วิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ [ไทยแลนด์] จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์             ยาเวชภัณฑ์, เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค-บริโภคด้านสุขภาพ ระดับชั้นนำจากทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี มีศัยกภาพในการขยายตัวด้านธุรกิจอย่างมั่นคงและรวดเร็ว จะจัดสัมภาษณ์กลุ่ม  วิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ  มีรายละเอียดดังนี้

 

วัน/เวลา         :  วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 : 11.30 – 13.30 นาฬิกา

สถานที่          :   ร้านอาหารจีน คริสตันเจด โกลเด้น พาเลส ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ผู้บริหาร         :    

·       คุณซีริล เบอร์แมน                    ประธานกรรมการ   [ พูดไทย ]

·       คุณประเสริฐ  ไวยาวัจมัย          กรรมการผู้จัดการใหญ่  

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.