2 June 2010  
   
แถลงข่าว โครงการ SIPA Game Contest & Award 2010

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จะจัดงานแถลงข่าว โครงการ SIPA Game Contest & Award 2010 เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงานสู่สาธารณะชน ตามนโยบายในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย เพื่อยกระดับให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน/เวลา           :  วันพุธที่ 2 มิถุนายน  2553 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่             :  ห้อง ซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก  

ผู้ร่วมแถลงข่าว

·       คุณชวลิต สาลีผล กรรมการบริหาร รักษาการผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 

·       คุณอริยะ พนมยงค์  หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการพาณิชย์-คอนเวอร์เจนซ์ 

     บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.