17 May 2010  
   
Group Interview ประกาศผลและมอบรางวัล The Great Gigabase Grant หรือ 3Gs

สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค และ บริษัท โรช ไดแอก โนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัด จะจัดสัมภาษณ์พิเศษ การประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชื่อว่า The Great Gigabase Grant หรือ 3Gs โดยมีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับทุนทำการทดลอง โดยใช้เทคนิค High throughput sequencing ในการหาลำดับพันธุกรรม จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 3 โครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


          วันเวลา           : วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 .

          สถานที่            :  ห้อง Infinity 1-2 Ground Floor โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง พาวเวอร์ ซอยรางน้ำ

          ผู้ให้สัมภาษณ์   

·       ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง          ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค

·       คุณชนก อวิรุทธการ           ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด บจก.โรช ไดแอกโนสติกส์ [ประเทศไทย]

·       นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ    ผู้ได้รับทุนอันดับ 1

·       นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ ผู้ได้รับทุนอันดับ 2

·       ดร.ฟิลลิป ชอวร์                 ผู้ได้รับทุนอันดับ 3

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.