19 January 2010  
   
แจ้งหมายการจัดงาน คุยกับ ซี.พี. ครั้งที่ 1/2553 – นัดพบ ซีอีโอ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะจัดงาน คุยกับ ซี.พี. ครั้งที่ 1/2553 – นัดพบ ซีอีโอ โดยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จะประกาศนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับผู้บริหารระดับซีอีโอทั้งเครือ อาทิ ดร.อาชว์ เตานานนท์, นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายศุภชัย   เจียรวนนท์ ฯลฯ เป็นต้น ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 8.00 – 9.50 น. ณ  ห้องบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.