8 December 2009  
   
แถลงข่าว ทรู เปิดตัวคลังความรู้ดิจิทัลโฉมใหม่

               บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)   ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว   เปิดตัวคลังความรู้ดิจิทัลโฉมใหม่ www.trueplookpanya.com  อีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ตั้งใจพัฒนาเพื่อเชื่อมเครือข่ายสังคมการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทย   โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันแถลงข่าว           :  วันอังคารที่  8 ธันวาคม 2552

เวลา                       :  13.30 – 16.00 น.
สถานที่                   :  ชั้น 29 อาคารทรู ทาวเวอร์

ผู้บริหารแถลงข่าว    :

 

·       คุณศุภชัย  เจียรวนนท์

                         กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร    บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

 

·       คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์

                    ผู้อำนวยการสายงานบริการมัลติมีเดีย  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.