14 September 2009  
   
Group Interview แนะนำสื่อใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสำนักข่าวแห่งชาติ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์  จะจัด Group Interiview “แนะนำสื่อใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสำนักข่าวแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมีมิติ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการใช้สื่อใหม่รูปแบบ ในการเผยแพร่ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

·       วันเวลา :   วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา

·       สถานที่  :   ชั้น 3 สถานนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต

·       ผู้บริหาร :  คุณอัมพวัน    เจริญกุล

                                        ผู้อำนวยการสำนักข่าวแห่งชาติ และโฆษกกรมประชาสัมพันธ์

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.