6 August 2009  
   
จัดพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 12

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 12 เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนจริยธรรมด้านสื่อมวลชน  ให้กับ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ผู้บริหารร่วมเปิดงาน

§       คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

§       คุณเสาวนีย์ ลิมมานนท์ 

                                     ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์

                                      และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู

 

วันเวลา / สถานที่  

§       วันพฤหัสบดีที่ 6  สิงหาคม 2552   เวลา 10.00 – 11.30 นาฬิกา

§       ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.