20 July 2009  
   
แถลงข่าว โครงการทำดีให้พ่อดู ตอนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานชุมชนพอเพียง จัดงานแถลงข่าว เพื่อเปิดตัวโครงการทำดีให้พ่อดู โครงการ 3 ตอนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่                       จันทร์ที่  20  กรกฎาคม  2552

เวลา                       14.00 – 16.00 น.

สถานที่                    ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์

ผู้แถลงข่าว     

·       นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

·       ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานชุมชนพอเพียง

·       นายมีชัย  วีระไวทยะ

รองประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อยกระดับ

ชุมชน หรือโครงการชุมชนพอเพียง

·       นายอาจกิจ สุนทรวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ ทรู แฟนเทเชีย

·       และเหล่าศิลปิน TrueAF 

 
 
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด
1575/1 อาคาร ชัยสงวน ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กทม. 10400

Offfice : 02-654-7551-2 Fax : 02-654-7553 Email : prfocus88@gmail.com
Copyright©prfocus 2009 , Allright Reserve.